– הסיפור שלי –

בשנת 1992 קיבלתי את רישיון השמאות. הייתי בן 27 ושמאי בגיל זה באותם השנים היה מראה חריג. התיק הראשון בו עסקתי היה פיצוי בגין עקירת 5 עצי מטע. ערכתי חוות דעת ארוכה במיוחד. לאחר העברת חוות הדעת קרא לי לפגישה שמאי הרשות המפקיעה ואמר לי שאין לו כוח לקרוא את כל הדפים, כמה אני מבקש פיצוי? באותו היום חזרתי עם צ'ק ללקוח. היום, כשלושה עשורים אחרי, עומדות מאחורי אלפי חוות דעת לצד מאות עדויות מומחה בבתי המשפט. בחלק מחוות הדעת שערכתי שווי הנכסים המוערך מגיע למאות מיליוני שקלים ואף למעלה מכך ועדיין, אני לא שוכח את הסיפוק עת מסרתי ללקוח הראשון המחאה עבור עקירת חמישה עצים, בראשית דרכי.

במקביל לעבודתי המקצועית המשכתי בלימודי האקדמיים. אני בעל תואר ד"ר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב עם התמחות בגיאוגרפיה בתחום התכנון העירוני. כתבתי שמונה ספרים ועשרות מאמרים, חלקם מופיע באתר זה.

במהלך התקופה ובמשך מספר שנים שמשתי בתפקיד ציבורי כחבר ועדת ערר מס שבח בבית המשפט המחוזי בחיפה לצדו של נשיא בית המשפט בדימוס השופט מלכיאל סלוצקי ז"ל שלמדתי ממנו רבות.    

– הספרים שלי –

עולם האקדמיה רווי ידע. לא קיים כמעט תחום או נושא שאין לגביו מחקרים. אולם הידע הצבור נותר טמון בדפי כתבי העת האקדמיים ומתקשה לפרוץ את גבולותיו. הספרים שלי מקיימים דיאלוג בין העולם האקדמי לעולם המעשה בנסיון לחבר בין העולמות, בין הידע האקדמי והידע הצבור אצל אנשי המעשה העוסקים במלאכת הנדל"ן. הספרים מהווים כלי עזר לעוסקים במלאכת הנדל"ן, עורכי דין, שמאי מקרקעין, מהנדסים, מתכנני ערים, אדריכלים, מתווכים וכל העוסקים בתחום המקרקעין.

– המאמרים שלי –

המאמרים שאני כותב מנסים לגשר בין הידע הרב הקיים בעולם האקדמיה לבין זה הנדרש בעולם המקצועי. לצור שיח ודיאלוג בין העולמות. לשחרר את הידע הטמון בדפי כתבי העת האקדמיים ואשר מתקשה לפרוץ את גבולותיו, במטרה לסייע לבעלי המקצוע העוסקים במלאכת הנדל"ן: עורכי דין, שמאי מקרקעין, מהנדסים, מתכנני ערים, אדריכלים, מתווכים וכל העוסקים בתחום המקרקעין. לצד אלו לסייע לאנשי האקדמיה לשקף ולתווך להם את הידע הצבור בעולם המקצועי והקשיים בהם נתקלות תיאוריות אקדמיות ביישומן המעשי.

תכנון ובנייה

חקר היבט היישום המעשי של החקיקה בתכנון ובנייה, מלווה בפסיקה רלוונטית, לצד שילוב ידע תיאורטי מעולם התכנון העירוני.

שמאות ומקרקעין

היבטים ייחודים לגביהם קיים ידע מצומצם, תוך בחינת עקרונות, גישות ותהליכים לאומדן שווי ובחינת השפעות חקיקה על שווי מקרקעין והאומדן השמאי. 

מיסוי מקרקעין

השפעות חקיקת מיסוי על שוק המקרקעין ודרכים ליישום החקיקה במישור המעשי.

קניין ופירוק שיתוף

מעמד זכויות שונות במקרקעין וערכם השמאי, הדרכים הראויות לחלוקת מקרקעין ופירוק שיתוף במגבלות החקיקה הקיימת והשלכותיהן השמאיות. 

רשות מקרקעי ישראל

אופן יישומן של החלטות המועצה, השלכות מעשיות של החלטות אלו והשפעתן על שוק המקרקעין וערכי השווי.

– סטודנטים –

האתר מציע סיכומי שיעורים, תרגילים לסיכום שיעורים ופתרונות,
מאמרים וחומר לקריאה להשלמת שיעורי הכתה.