"תהליכי משיכה בתכנון עירוני: עיגון זכויות החוכרים ביישוב החקלאי כמקרה מבחן"
(מאי 2019)

מדיניות מועצת מקרקעי ישראל מתאפיינת בשינויים תכופים, כאשר החלטה רודפת החלטה. התכנון רודף אחרי המציאות במקום לעצב אותה. השינויים התכופים והלא עקביים בהחלטותיה של הרשות, אשר חלקם נובעים משינויים דמוגרפיים, כלכליים וחברתיים, יוצרים בטווח המתמשך חוסר ודאות וחוסר יציבות וגוררים לחצים משתנים, במקום להוות גורם מכוון המתווה מדיניות ארוכת טווח.

כריית החול הימי בישראל – החטא ועונשו

המאמר פורסם ב 2016. המאמר מתעסק בשאלה, כיצד מתרחש מצב בו למרות חקיקה ענפה ששמה למטרה לשמור על חופי הים ועל החול הנובע מהם, הולכים חופי הים ומצטמצמים משנה לשנה. המאמר סוקר את המנגנונים המאפשרים את התופעה ואת ההשפעות המרחביות של תופעה זה.

עידן חדש או תהפוכה נוספת בהחלטות הרשות בעניין המבנה הקנייני של היישוב החקלאי?

המאמר פורסם ב 2018. עקרונות היסוד של המושב והקיבוץ היו עבודה עצמית ושיתופיות בקרקע, אשר נותרה בבעלות הלאום ברשות זמנית מתחדשת. שינויים דמוגרפיים במשך התקופה הולידו את הצורך בהתאמות משפטיות למבנה הקנייני במקרקעין. החל משנות התשעים, מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות במטרה לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לרכוש זכויות בנכסי המגורים שבהם התגוררו, לאפשר שיוך מגרשים למחזיקים בהם ולמכרם. המאמר דן בשורת החלטות אלו עם דגש על ההחלטות האחרונות ודן בשאלה האם מהוות החלטות אלו עידן חדש בעל חזון ארוך טווח, או שמא המשך תהפוכות קנייניות של המגזר החקלאי בישראל.

תשלומים למנהל מקרקעי ישראל (דמי היתר) – התוצאות המרחביות

המאמר פורסם בשנת 2005 ועוסק בהשפעות המרחביות הנכרות לעין של החלטות המנהל לגביית תשלומים מחוכרים בפרט והשפעת תשלומי חובה על פיתוח מתחמים בכלל.

היטלי השבחה ביישוב החקלאי

בעקבות החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1524 , 1553 , 1554

צרו קשר

משרד   09-9503774
נייד   050-7427842
דוא״ל    boazbar@012.net.il

כל הזכויות שמורות לבועז ברזילי © – שמאי מקרקעין מוסמך, גיאוגרף, מומחה בתכנון עירוני

עיצוב גרפי ותכנות רוזי בובר