– פסקי דין-

פסקי הדין מתחלקים לשתי קטגוריות:

החלטות ועדת ערר מס שבח * בעניינים נבחרים, מהתקופה בה שמשתי כחבר וועדה. מעת לעת מתחלפות במדור החלטות נוספות בעלות חשיבות רוחבית לנושאים בהם עוסק האתר.

פסקי דין בנושאים נבחרים בהם מסרתי חוות דעת לבית המשפט בין כשמאי ממונה מטעם בית המשפט ובין עבור אחד הצדדים. מעת לעת מתחלפים במדור פסקי דין נוספים בעלי חשיבות רוחבית לנושאים בהם עוסק האתר.

* ועדה שמקום מושבה בבית המשפט המחוזי והיא דנה בעניינים שבין העורר למשיב – מנהל מס שבח, על החלטתה ניתן לערער לבית המשפט העליון