– החלטות ערר מס שבח –

החלטות ועדת ערר מס שבח * בעניינים נבחרים, מהתקופה בה שמשתי כחבר וועדה.

ההחלטות מקובצות בקובץ אחד המחולק לשלוש. את נושא הדיון ומיקומו בקובץ ניתן לאתר במקרא בראשית כל חלק.

בנוסף, מופיעות במדור זה החלטות נוספות המתחלפות מעת לעת בעלות חשיבות רוחבית לנושאים בהם עוסק האתר.