פסק דין עליון המאזכר מאמר בנושא זכויות בנייה פסק דין עליון המאזכר מאמר בנושא זכויות בנייה

העדפת פירוק שיתוף בעין כאשר קיימים תשלומי איזון העדפת פירוק שיתוף בעין כאשר קיימים תשלומי איזון

הזכויות הגלומות בהסכם חכירה למשק עזר הזכויות הגלומות בהסכם חכירה למשק עזר

פיצוי בגין השבחה במקרקעין במקרה ביטול רישיון פיצוי בגין השבחה במקרקעין במקרה ביטול רישיון

שווי שמאי של אופציה לרכישת מקרקעין ככלי פרשני לבחינת כוונות הצדדים שווי שמאי של אופציה לרכישת מקרקעין ככלי פרשני לבחינת כוונות הצדדים

שימוש בלתי חוקי במסגרת שומת פיצויים שימוש בלתי חוקי במסגרת שומת פיצויים

רווח יזמי סביר כשאין הסכם רווח יזמי סביר כשאין הסכם

עדיפות השימוש גישה השוואתית לשם הוכחת הנזק עדיפות השימוש גישה השוואתית לשם הוכחת הנזק

מחיר שוק בעסקת קומבינציה מחיר שוק בעסקת קומבינציה

פסק דין פורטוגלי ביטול הפקעה עקב שיהוי בתפיסת החזקה ומימוש ההפקעה פסק דין פורטוגלי ביטול הפקעה עקב שיהוי בתפיסת החזקה ומימוש ההפקעה

עתודת קרקע כמטרה ציבורית ראויה עתודת קרקע כמטרה ציבורית ראויה

צרו קשר

משרד   09-9503774
נייד   050-7427842
דוא״ל    boazbar@012.net.il

כל הזכויות שמורות לבועז ברזילי © – שמאי מקרקעין מוסמך, גיאוגרף, מומחה בתכנון עירוני

עיצוב גרפי ותכנות רוזי בובר