קניין ופירוק שיתוף

יש להעדיף פירוק שיתוף בעין גם כאשר קיים שביל כניסה משותף וניתן להכשיר כניסה נפרדת

פסק דין עליון המאזכר מאמר בנושא זכויות בנייה

העדפת פירוק שיתוף בעין כאשר קיימים תשלומי איזון

שמאות מקרקעין

הזכויות הגלומות בהסכם חכירה למשק עזר

פיצוי בגין השבחה במקרקעין במקרה ביטול רישיון

שווי שמאי של אופציה לרכישת מקרקעין ככלי פרשני לבחינת כוונות הצדדים

שימוש בלתי חוקי במסגרת שומת פיצויים

רווח יזמי סביר כשאין הסכם

עדיפות השימוש גישה השוואתית לשם הוכחת הנזק

מחיר שוק בעסקת קומבינציה

תכנון ובנייה

חישוב שיעור ההפקעה לצורכי ציבור כאשר מתקיים רצף של מספר חלקות בבעלות אחת ובכל חלקה שיעור הפקעה שונה

שחזור הפקעות עבר לצורך חישוב השטח הפטור מתשלום פיצויים

פסק דין פורטוגלי ביטול הפקעה עקב שיהוי בתפיסת החזקה ומימוש ההפקעה

עתודת קרקע כמטרה ציבורית ראויה

צרו קשר

משרד   09-9503774
נייד   050-7427842
דוא״ל    boazbar@012.net.il

כל הזכויות שמורות לבועז ברזילי © – שמאי מקרקעין מוסמך, גיאוגרף, מומחה בתכנון עירוני

עיצוב גרפי ותכנות רוזי בובר