– פרסומים בינלאומיים –

המאמרים שאני כותב מנסים לגשר בין הידע הרב הקיים בעולם האקדמיה לבין זה הנדרש בעולם המקצועי. לצור שיח ודיאלוג בין העולמות. לשחרר את הידע הטמון בדפי כתבי העת האקדמיים ואשר מתקשה לפרוץ את גבולותיו, במטרה לסייע לבעלי המקצוע העוסקים במלאכת הנדל"ן: עורכי דין, שמאי מקרקעין, מהנדסים, מתכנני ערים, אדריכלים, מתווכים וכל העוסקים בתחום המקרקעין. לצד אלו לסייע לאנשי האקדמיה לשקף ולתווך להם את הידע הצבור בעולם המקצועי והקשיים בהן נתקלות תיאוריות אקדמיות ביישומן המעשי.

יצירת השיח נועד להנגיש ולחבר את הידע הקיים בין העולמות: זה האקדמי וזה המקצועי; ליצור דיאלוג מפרה ובאמצעות אלו לשפר את המסגרת בה אנו חיים.

מאמרים שכתבתי צוטטו ואוזכרו במערכת המשפט לרבות בבית המשפט העליון. צוטטו ואוזכרו כקו מנחה בחוות דעת מקצועיות ובמחקרים אקדמיים.

לנוחות הגלישה באתר, המאמרים חולקו לשתי קטגוריות: מאמרים אשר פורסמו בכתבי עת בינלאומיים (למצער, פרסום מאמרים בעברית אינו מעניק הכרה במוסדות האקדמיים בישראל) ומאמרים שפורסמו בעברית, רובם בכתבי עת מקצועיים. גם במאמרים שפורסמו בעברית שמרתי על מבנה טיעון מחקרי ואזכור מקורות.

The implementation of the Delphi Method to examine the external impact of Real Estate

Barzilay B, Schnell I, (2007), The implementation of the Delphi Method to examine the external impact of Real Estate

המחקר בוחן דרכים לתיקוף חיצוני ותיקוף פנימי בשימוש בטכניקת דלפי במותאם לשוק הנדל"ן בישראל.

Conservation plans – Model for economic exploitation

Barzilay B, Schnell I, (2008), Conservation plans – Model for economic exploitation, The Open Urban Studies Journal, 2008, 1, 19-24.

המחקר עוסק במודל של ניצול כלכלי בתכניות השימור. המאמר בוחן במסגרת מחקר השוואתי, מה עומד בשיקולי ההכרזה של אזור לשימור, מי הנהנה ומי משלם את המחיר? המאמר בוחן בין היתר את ההשערה לפיה תכניות השימור מנוצלות לעתים לפינוי אוכלוסייה נחשלת ללא פיצוי, במסווה של שימור ההיסטוריה התכנונית אורבאנית.

Conservation and Development Processes in Multi-Cultural Historic Towns

Barzilay B, (I. Schnell, M. Egoz & B. Barzilay 2008), Conservation and Development Processes in Multi-Cultural Historic Towns, Test cases – Stone Town and Jaffa.

מחקר השוואתי הבוחן תהליכי שימור ופיתוח ביפו ובסטון טאון שבזנזיבר, כמקרה בוחן ליישום תכניות שימור בערים רב תרבותיות.

Investigating the Effect of Train Proximity on House Prices: Haifa, Israel as a Case Study

Boaz Barzilay (Boris A. Pornov Bella Genkin, 2008), Investigating the Effect of Train Proximity on House Prices: Haifa, Israel as a Case Study, Journal of real estate research, pp 1-36.

מחקר הבוחן השפעת רכבת על מחירי דירות למגורים הסמוכים לה המחקר נערך לגבי מחירי המקרקעין בחיפה כמקרה בוחן.

Objective vs. Perceived Air-pollution as a Factor of Housing Pricing: A Case Study of the Greater Haifa Metropolitan Area

Barzilay Boaz, (Berezansky, B., Portnov B.A. and B. Barzilay), Objective vs. Perceived Air-pollution as a Factor of Housing Pricing: A Case Study of the Greater Haifa Metropolitan Area, Journal of Real Estate Literature2009.

מחקר הבוחן תפיסות סובייקטיביות של זיהום אויר לעומת מדידה כמותית בפועל, על מחירי מקרקעין למגורים. מה משפיע יותר על מחירי המקרקעין, תודעת המציאות שלא תמיד חופפת את המציאות בשטח? או המבחן הכמותי הממשי? המחקר בודק בהזדמנות זו את השפעת זיהום האוויר על מחירי דירות מגורים.

Estimating the Effect of Location Externalities on Real Estate Values Using the Delphi Method

Barzilay Boaz, (B. Barzilay. Shchnell, I., and Portnov B. Estimating the Effect of Location Externalities on Real Estate Values Using the Delphi Method, Territorio Italia,  Rivista dell’Agenzia del Territorio , land administration, cadastre, real estate 2/2012, PP. 22-35.

המחקר בוחן השפעות חיצוניות על שוק המקרקעין בשימוש בטכניקת דלפי, תוך תיקופה של הטכניקה הנבחנת בגישות מחקריות מסורתיות.

External Effects of Planning Proceed – case study of the committee for residence and industry

Barzilay B. (2004), External Effects of Planning Proceed – case study of the committee for residence and industry, Tel-Aviv university.

המאמר בוחן השפעות סביבתיות של תכניות שאושרו במסלול המקוצר בהתאם לחוק התכנון והבנייה (תכניות ול"ל) לעומת השפעותיהן הסביבתיות של תכניות דומות אולם שאושרו במסלול הנורמטיבי. המחקר תומך בכך שתכניות שאושרו על-ידי הוועדות המקומיות במסלול עוקף התכנון הנורמטיבי, הן בעלות יותר השפעות חיצוניות שליליות מתכניות דומות שאושרו במסלול התכנון הנורמטיבי עם ביקורת של הועדות המחוזיות.

External Effects of Planning Proceed – case study of the committee for residence and industry

Barzilay B. (2006), External Effects of Planning Proceed, (A thesis for Doctor Degree) Tel-Aviv university.

מחקר שהוגש במסגרת לימודי תואר שלישי באוניברסיטת תל אביב. המחקר עוסק בהשפעות חיצוניות בהליכי תכנון.