– אוניברסיטאות –

בעמוד זה תוכלו למצוא חומרי עזר לקורסים באוניברסיטה.

היטל השבחה – הרצאה חלק 1 – אפריל 2020

היטל השבחה – הרצאה חלק 2 – אפריל 2020

סיכום שיעורים 2019

לנוחיותכם תוכלו למצוא כאן סיכום של כל השיעורים בקורס משנת 2019.
גישה לסיכום

סיכום שיעורים 2014

לנוחיותכם תוכלו למצוא כאן סיכום של כל השיעורים בקורס משנת 2014.
גישה לסיכום

A Ladder Of Citizen Participation by Sherry R. Arnstein

לנוחיותכם תוכלו למצוא כאן סיכום של כל השיעורים בקורס.
לקריאת המאמר

The Science of "Muddling Through" by Charles E. Lindblom

לנוחיותכם תוכלו למצוא כאן סיכום של כל השיעורים בקורס.
לקריאת המאמר

On Some Public Uses of Planning 'theory by Jill Grant

לנוחיותכם תוכלו למצוא כאן סיכום של כל השיעורים בקורס.
לקריאת המאמר

בתים סדרתיים – קורבוזיה

לנוחיותכם תוכלו למצוא כאן סיכום של כל השיעורים בקורס.
לקריאת המאמר