זכויות בנייה וסחירותן – היבטים קנייניים ושמאיים

המאמר נכתב בשנת 2003. זכויות בנייה מהוות מרכיב מרכזי באומדן שווי שמאי של מקרקעין, אולם אינן מהוות זכות במקרקעין. לפיכך ניוד זכויות, יכול לרוקן את התוכן הכלכלי של המקרקעין מהן נוידו הזכויות, מבלי שהדבר יקבל ביטוי בנסח הרישום. המאמר בוחן היבטים שמאיים בתהליכי ניוד זכויות בין מגרשים. נכתב עם עו"ד מוטי בניאן חברי זכרו לברכה.

זכויות בנייה וסחירותן – היבטים קנייניים ושמאיים ב'

המאמר נכתב בשנת 2003 כמאמר המשך. עוסק בזכות המהותית של זכויות בנייה היוצרת את השווי הממשי של מקרקעין אולם אינה מוגדרת כזכות במקרקעין בחוק המקרקעין נכתב עם עו"ד מוטי בניאן חברי זכרו לברכה.